RSS_logo.png
Facebook_logo.png

Medlemmar

Värnamo Företagareförening har i dagsläget 172 medlemsföretag. I vårt medlemsregister finns både mindre och större företag och vi har representanter från ett stort antal branscher:

- Advokatbyråer
- Banker
- Bemanning
- Handel
- Hantverk
- Hotell
- Reklam
- Rekrytering
- Restaurang
- Revision
- Städ
- Tillverkande företag
- Transport
- Åkerier

Genom att vara medlem i VFF - Värnamo Företagareförening kan företag erhålla olika sorters stöd om behov finns och vi hjälper även företagen inom områden som:

- Utbildning
- Internationalisering
- IT
- Ledarskap
- Design
- Produktutveckling