RSS_logo.png
Facebook_logo.png

Vi främjar företagande.

Vi arbetar aktivt för utveckling och
nyetablering av företag inom regionen.

Vi bedriver näringspolitisk verksamhet
för att förbättra förutsättningarna för
näringslivets utveckling.

Vi är remissorgan till Värnamo kommun och
andra inom näringslivets verksamma myndigheter.

Vi delar ut stipendier och jobbar med
utbildningsfrågor som berör våra medlemsföretag.