RSS_logo.png
Facebook_logo.png

Värnamo Företagareförening

Värnamo Företagareförening är en oberoende näringspolitisk organisation med en ideellt arbetande styrelse. Föreningen är medstiftare i stiftelsen Forum Finnveden och Bergwallska stiftelsen.

Styrelsen - vilka är vi?

Ordförande: Johnny Grauengaard, bsv arkitekter & ingenjörer

Ordinarie ledamöter:

Barbara Hosak, Kateha
Lasse Ericsson (Kassör), Handelsbanken
Karin Lundh, Källemo
Ulf Ericsson (Sekr) Schenker
Rolf Carlsson, Byggabolagen
Anna Inganäs, CAI
Niclas Bergman, Nivika

Suppleanter:

Patrik Ekwall, PE-plast
Stellan Hellberg, Assemblin
Bengt Svensson, Polstiernan industri
Anders Wallin, Värnamo City
Anki Hansson, Värnamo Näringsliv (Adjung.)

Styrelsemöte infaller en gång per kvartal och lunchmöte en gång i månaden. Arbetsutskottet består av Barbara Hosak, Ulf Ericsson och Lasse Ericsson

Programförklaring

Aktivt arbeta för att medlemsföretagen utvecklas inom områden som: utbildning, internationalisering, it, ledarskap, design och produktutveckling

- Utbildningsfrågor
- Förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling.
- Remissorgan till Värnamo Kommun
- Utveckling och ökad sysselsättning
- Delta i samhällsarbetet

Historik

VFF har sitt ursprung i Värnamo Hantverks- och Industriförening som grundades 1912. Nuvarande VFF är ett resultat av en sammanslagning av Värnamo Hantverks- och Industriförening och Värnamo Industriförening.